FIND ARTICLE

Gibberellins signal perception and transduction

Isolated aleurone cells and protoplasts of cereal grains are particularly useful model system for studying of gibberellin signaling. Up to now, the identity of the receptor protein is unknown, but its activity in cereal aleurone has been localized to the plasma membrane. The gibberellin-signaling pathways identified in aleurone cells involve heterotrimeric G proteins, 1,4,5-inositol triphosphate, Ca2+, calmodulin, cGMP, cytosolic pH, protein phosphorylation, and transcription factors.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki