FIND ARTICLE

Cluster of differentiation on ruminant lymphocytes

The knowledge concerning cell surface markers and immunophenotypes of lymphocytes in different animal species opens possibilities in veterinary laboratory diagnostics. The human CD antigens do not always correspond to surface markers found on animal lymphocytes. Therefore, a close follow-up on research developments on new CD antigens and their corresponding monoclonal antibodies is important in veterinary laboratory diagnostics. A detailed description of known ruminant CD antigens is available.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki