FIND ARTICLE

Diverse forms of clathrin coated vesicles in receptor mediated transport and segregation of macromolecules

In mammalian cells the clathrin coated vesicles participate in receptor mediated internalization, transport and sorting of macromolecules from the trans Golgi network to the endocytic pathway as well as from the plasma membrane to endosomes and lysosomes. The complex protein machinery controlling vesicle budding, transport and fusion are significantly conserved between the endocytic and sorting pathways. The internalization and intracellular transport are based respectively on tyrosine (YXXĆ) and dileucine (LL) signals.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki