FIND ARTICLE

Role of stat proteins in inflammatory bowel diseases and colon carcinogenesis

STAT mediators comprise a family of seven proteins, that play a key role in intracellular signaling. They are involved in cell differentiation, proliferation and cell death. This article presents a description of STAT proteins with a focus on their probable role in pathology of alimentary system, particularly inflammatory bowel disease and colon carcinogenesis. In inflammatory bowel disease action of STAT3, STAT1, STAT 4 predominates. STAT1 and STAT3 play remarkable roles in colon carcinoma. It was discovered that STAT1 blocks cell proliferation in cell lines of colorectal cancer.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki