FIND ARTICLE

PTEN – TUMOUR SUPPRESSOR PROTEIN: REGULATION OF PROTEIN ACTIVITY AND GENE EXPRESSION

The tumour suppressor protein PTEN (also called MMAC1 and TEP1) is a dual specificity phosphatase, recognizing both lipid and protein substrates. By its lipid phosphatase activity, PTEN dephosphorylates phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate (PIP-3), which leads to negative regulation of serine-threonine kinase Akt (PKB). By its protein phosphatase activity, PTEN participates in regula- tion of MAP kinase signalling pathway through dephosphorylation of FAK and Shc proteins.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki