FIND ARTICLE

The role of the calcium signal transduction system in the regulation of pollen tube growth

Growth of the pollen tube of angiosperms is an important model study of the functioning of the information system in plants. Over the last 10 Anniversary cultured in vitro pollen tubes have been widely used in biochemical and cytofizjologicznych. The research focused on understanding the molecular events which added calcium ions in the mechanisms responsible for the regulation of growth and orientation of the pollen tube.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki