FIND ARTICLE

THE STRUCTURE AND ROLE OF BLOOD-BRAIN BARRIER

Central nervous system is in unique manner isolated from the direct influence of external environment. This isolation is possible thanks to the existence of complicated in its structure, blood-brain barrier, which is a compilation of anatomical as well as physiological attributes. It is characteristic that connections between endothelial cells are tightening, which is an obvious passive transport obstacle and active carriage through the barrier dominates.

0.00zł

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki