FIND ARTICLE

Non-proteinaceous inhibitors of the cyclin-dependent kinases

The cell cycle is regulated by the activity of cyclin dependent kinases (CDKs) associated with cyclins. Their activity is opposed by various CDK inhibitory proteins. Disregulation of the cell cycle occurs in various pathological conditions - the most important of them being cancer. Therefore, there is a continuous effort to search for chemical CDK inhibitors, which may be used as antiproliferative drugs. Various compounds have been already isolated and synthesized (e.g. olomoucin, roscovitine, flavopiridol and indirrubin). All known CDK inhibitors compete with ATP in the binding with CDKs.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki