FIND ARTICLE

Polispermiczne insemination in birds? DNase role in the degradation of supernumerary sperm

Birds are characterized by physiological polispermią , it means that many spermatozoa to penetrate the egg cytoplasm during normal fertilization , but only one of the male pronuclei formed participates in the formation of the zygote nucleus . However, all overtime degenerate male pronucleus during early cleavage . Has not yet been explained , what in fact happens to those overtime przedjądrzami and what mechanism is responsible for their degradation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki