FIND ARTICLE

The effect of mitotic phosphorylation on the interaction of proteins HMGN with chromatin and their transport into the cell nucleus

Proteins HMGN ( high mobility group N) form a family of nuclear proteins that bind to nucleosomes , shaping the chromatin structure , enhance transcription and replication of the matrix chromatin . The two protein molecules bind to HMGN independently of nucleosome DNA sequence. This binding also stabilizes the nucleosome stiffening no higher-order chromatin structures .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki