FIND ARTICLE

GENETIC MODIFICATION OF STEM CELLS FOR EX VIVO GENE THERAPY

Progress of research on stem cells including their genetic modifications allowed to obtain very promising results. However, one of the main barriers that (ex vivo) therapy has been encountered was delivery of genetic construct to the target cell. As well plasmids (delivered with using physico-chemical methods) as viral vectors have its prominent place at preparations aimed to implant genetically modified stem cells (auto- or allogenic origin) to recipient organ.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki