FIND ARTICLE

DENDRITIC CELL VACCINES FOR THE TREATMENT OF NEOPLASTIC DISEASES

During the last two decades treatment based on selective stimulation of immune system has became a promising anti-neoplastic strategy, testing in several clinical centers all over the world. Vac- cination with dendritic cells previously exposed to tumor antigens seems to be one of the most attrac- tive approaches of immunotherapy. Dendritic cell-based vaccines were tested in many early phase clinical trials in patients with solid tumors, including malignant melanoma.

DENDRITIC CELL VACCINES FOR THE TREATMENT OF NEOPLASTIC DISEASES

During the last two decades treatment based on selective stimulation of immune system has became a promising anti-neoplastic strategy, testing in several clinical centers all over the world. Vac- cination with dendritic cells previously exposed to tumor antigens seems to be one of the most attrac- tive approaches of immunotherapy. Dendritic cell-based vaccines were tested in many early phase clinical trials in patients with solid tumors, including malignant melanoma.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki