FIND ARTICLE

Participation cGMP signal transduction pathways in plant cells.

Cyclic GMP is a key second messenger, acting in many signal transduction pathways in animal systems. Studies on the role of cGMP in plant cells last only a decade and indicate that it is a significant element in the plant signal transduction. It has been shown that cGMP is involved in the pathway underlying the defensive reaction of HR phytochrome signal transduction pathway and reactions necessary in the regulation of plant stomata. Like in animals, plants cGMP signal inducers seem to be NO and natriuretic peptides.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki