FIND ARTICLE

Protein p27: structure, biological functions and processes involved in the pathogenesis of proliferative

Protein p27 , belonging to the family of inhibitors of cyclin-dependent kinase called CIP / KIP , is currently the subject of intensive research in the field of cell biology and pathomechanisms of proliferative processes , because it not only controls the cell cycle by regulating the activity of CDK -cyclin complexes , but also participates in the induction apoptosis. P27 regulates the activity of CDK -cyclin holoenzymów in two ways. First, it inhibits the kinase activity of the complexes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki