FIND ARTICLE

IMAGE STREAM TECHNOLOGY – A STEP FURTHER THAN FLOW CYTOMETRY

The ImageStream technology was developed as a novel tool for multiparameter cell ana- lysis. The system fully integrates the features of flow cytometry and fluorescent microscopy com- bined with a modern system of image analysis. Similarly to flow cytometry, the ImageStream allows analyzing of a large number of cells according to their fluorescent features and provides statistical analysis of these objects.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki