FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Blood platelets, enucleate cells derived from megakaryocytes, play an essential role in haemo- stasis and thrombosis. They may be involved probably in platelet activation and programmed death. The experimental evidences discussed in this review indicate that during aging and activation platelets express apoptotic markers similar to those found in nucleated cells.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki