FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
21
Date of issue: 
Our group has demonstrated that early skeletal muscle cells (satellite cells) are expressed on the surface of the CXCR4 receptor. We have also found that isolated from skeletal muscle by successive passages and cells having a cell sorter CXCR4 expression form in vitro in cultured myotubes characteristic. We therefore believe that these cells can be used in the process of regeneration of muscle tissue. Conducted in the present study aims at optimizing the methods of isolation for clinical purposes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki