FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Sperm antigens may provoke iso-and autoimmune diseases. It is therefore important to identify and to isolate sperm autoantigens specifically reacting with the antibodies. This may not only have a learning value, but also be applied to control reproduction. This article describes the known autoantigens sperm present both on the surface and inside the cell. It also presents the results of studies describing attempts to sensitize and utility of laboratory animals to induce infertility.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki