FIND ARTICLE

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Human cytomegalovirus (HCMV) has ability to lifelong maintenance within the host using mechanisms involved in latency. Virus can reactivate and during reactivation HCMV uses different mechanisms (inhibition of antigen presentation, influence on cytokine network, inhibition of NK cells, disturbance of apoptosis) which downregulate effectiveness of immune cells.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki