FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue: 4
Supplement:

Date of issue: 1999

- 2 pages: 1

Platelet Chemokines

- 4 pages: 3

Interleukin 15 (IL-15)

- 6 pages: 5

Nitric oxide as a regulator of certain functions of the immune system

- 8 pages: 7

Information maternal in amphibian oocytes

- 10 pages: 9

Progress in research on fertilization in angiosperms (angiospermae): I. In vitro fertilization with...

- 12 pages: 11

Luliberyny receptor (LHRH-R) - structure and function

- 14 pages: 13

Structure and properties of microcystins produced by cyanobacteria, the methods of degradation and...

- 16 pages: 15

The role of neutrophils in the pathogenesis of ischemic heart and reperfundowanego

- 18 pages: 17

DNA repair in mammalian cell

Issue: 1
Supplement:

Date of issue: 1999

- 32 pages: 3

Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki