FIND ARTICLE

Volume: 29
Issue: 4
Supplement:

Date of issue: 2002

- 554 pages: 533
Katalizujšcymi are enzymes cyclooxygenase metabolism of phospholipids of the cell membrane to the formation...
- 578 pages: 555
Discovered in 1897, aspirin (acetylsalicylic acid) was the most important and most widely used anti-...
- 594 pages: 579
Interest potencjalnš rols of compounds of vanadium in human therapy stems from interesujšcych and...
- 612 pages: 595
The diversity of plant defense mechanisms against abiotic stressors allows them to adapt to adverse...
- 626 pages: 613
Tlenek azotu NO, znany przekaźnik sygnałów komórkowych u ssaków odgrywa nie mniejszš rolę w procesach...
- 636 pages: 627
Plasmodesmata? cytoplasmic channels łšczšce cells? jednš constitute a feature of the construction...
- 656 pages: 637
The interest in the influence of drugs on the immune system , with special attention to opiates , according...
- 662 pages: 657
Hemolytic anemia in mice przypominajš hereditary defects in humans. These defects umożliwiajš analyze the...
- 672 pages: 663
In recent years there has been extensive experimental evidence indicating that the nuclear expression of...
pages: 673
The brain was considered an immunologically privileged organ. This view is undermined, inter alia,...

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki