FIND ARTICLE

Volume: 29
Issue:
Supplement: 20

Date of issue: 2002

- 12 pages: 1
Oviduct is an environment for sperm capacitation , fertilization , embryo development and transport . Its...
- 24 pages: 13
Sperm after leaving the nucleus are not yet fully mature. In the epididymis undergo a series of...
pages: 45
Prolactin (PRL ) , a protein hormone, a weight of about 23kD , is synthesized mainly in the pituitary cells...

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki