FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue:
Supplement: 12

Date of issue: 1999

- 192 pages: 189
The cumulus granulosa cells
- 196 pages: 193
Steroid hormone receptors in porcine ovary
- 202 pages: 197
The sensitivity of ovarian follicles bank vole in different hormones - Dependence of the growth phase and...
- 206 pages: 203
Contribution of histamine in the ovarian actions of birds
- 212 pages: 207
Effects of growth hormone on ovarian cell steroidogenesis
- 224 pages: 213
The role of the major histocompatibility complex in reproduction
pages: 225
Mechanisms of local regulation of spermatogenesis in the aspect of cell biology

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki