FIND ARTICLE

CD39 (NTPDaza 1)? characterization of the enzyme and its role in the regulation of coagulation and inflammatory processes

CD39 ( NTPDaza 1 ) ? ektoenzym , present in the endothelium and blood cells , plays an important role in the regulation of coagulation , inflammation , and angiogenesis. As a result of the hydrolysis occurs CD39 extracellular ATP and ADP , and consequently to modulate the function of the P2 purinergic receptors . Tri- and diphosphate nucleoside cells induce phenomena as diverse as proliferation, differentiation , chemotaxis or release of cytokines .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki