FIND ARTICLE

APOPTOSIS IN HUMAN ERYTHROCYTES

Until very recently, erythrocytes have been considered unable to undergo apoptosis, as they lack mitochondria and nuclei, key organelles in the apoptotic machinery of other cells. However, in most recent observations it does not seem to be the truth.The major spinning point in this research was finding caspases (cysteine proteases), that play the major role in programmed cell death, in humans mature erythrocytes. This article shows the progress of apoptosis in different stadia of humans erythro- cytes development as well as in several pathological stadia.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki