FIND ARTICLE

Role of Bax and Bcl-2 in regulation of mammary epithelial cells apoptosis

The aim of this review is to present a concrete model of apoptosis, namely the physiological death of mammary epithelial cells, and put emphasis on the role of Bcl-2 related proteins in the regulation of this process. The `paper is based on the literature and our own observations related to the regulatory mechanisms of mammary gland remodelling.

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki