FIND ARTICLE

EARLY AUXIN-RESPONSIVE GENES

The plant hormone (phytohormone), auxin plays a crucial role in a wide variety of growth and developmental processes involving cell elongation, division and differentiation. The cellular responses to auxin involve not only electrophysiological changes at the plasma membrane, but also fast alterations of gene expression. Currently, the involvement of auxin in the regulation of gene expression is well-recognized. Using differential screening approaches, a number of auxin-regulated genes have been identified, mainly in elongating tissues and dividing cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki