FIND ARTICLE

Perception and transduction of auxin signal

A pathway of auxin action, from perception to response, has not been completely defined, as yet. However, there are now good evidences that auxin-binding protein ABP1, which is associated with a membrane docking protein is a G-protein-coupled receptor. The signal transduction pathway appear to involve activation of phospholipase A2 leading to the production of lipid second messengers which activate the plasma membrane H+-ATPase by a protein kinase-dependent mechanism. Increasing evidences now suggest that MAP kinase pathway is involved in mediating auxin responses.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki