FIND ARTICLE

Mechanism of photophobic response in ciliate Stentor coeruleus and related Blepharisma japonicum

Stentor and Blepharisma possess photoreceptor systems that render the cells capable of avoiding light. The observed photobehaviour is largely the result of a step-up photophobic response displayed by both ciliates. The photophobic response caused by a sudden increase in light intensity starts with a cessation of ciliary beating, then a period of ciliary reversal followed by renewed forward movement. Ciliary reversal correlates with the generation of an action potential, which is elicited by a photoreceptor potential as a result of light absorption by cellular pigments.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki