FIND ARTICLE

THE ROLE OF THE CELL JUNCTIONS AND REGULATION OF THEIR FUNCTION IN MAMMALIAN TESTIS

Spermatogenesis is a very complex process that involves an array of cellular and biochemical events, collectively culminating in the formation of haploid spermatids from diploid spermatogonia. It is widely accepted that germ cell differentiation requires endocrine regulation by gonadotropins and steroid hormones, a local control through paracrine/autocrine factors, and, importantly, cell-cell interactions via specialized cell junctions. These structures participate in the intercellular communication and coordination of cell metabolism.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki