FIND ARTICLE

The share and the role of heat shock proteins (HSP) in the pathogenesis of chlamydia and chlamydofiloz in humans and animals

Heat shock proteins (HSP) are a conservative group of proteins and are produced by prokaryotic and eukaryotic cells in response to external stimuli . HSP proteins were divided into six groups according to their molecular weight. The chlamydial infections described involved three groups : HSP10 , HSP60 and HSP70 . It has been shown that they are both associated with primary and secondary zakażeniamiChlamydia (C. ) trachomatis and Chlamydophila ( Cp. ) pneumoniae.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki