FIND ARTICLE

Endothelial nitric oxide synthase Vol. II. biological Function

Disorders of eNOS expression and activity are combined with disease entities such as atherosclerosis , coronary heart disease , hypercholesterolemia and hypertension . The first time was identified eNOS in endothelial cells of veins and arteries ; More detailed studies have shown the presence of this enzyme in myocytes , platelets, and neurons Leydig and Sertoli cells . Endothelial nitric oxide synthase accumulates inwaginacji at specific sites of the cell membrane .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki