FIND ARTICLE

The role of connective tissue growth factor in the development of processes and fibroproliferative diseases leading to tissue fibrosis

Connective tissue growth factor - CTGF ( connective tissue growth factor ) was discovered in 1991 by Bradhama in cultured human endothelial cells derived from umbilical vein . This protein has been isolated and identified as a potent mitogen , but the results of scientific studies in recent years indicate that CTGF is not only stimulates cell proliferation , but also possesses outstanding profibrotic properties . CTGF is a downstream mediator of TGF - ß in both normal and pathological processes of change in the connective tissue .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki