FIND ARTICLE

Regulatory systems agr and sar in Staphylococcus Aureus

Staphylococcus aureus is an opportunistic pathogen causing many serious human and animal diseases . Infection is associated with the expression of virulence factors , mainly controlled by two regulatory systems agr and sar . Agr locus consists of two transcripts : RNAIII that is RNAII and the regulatory molecule encoding four proteins required for the stimulation of transcription of RNAII and RNAIII . Sar locus encoding a protein SarA and agr activator which binds to DNA is composed of three overlapping reading frames .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki