FIND ARTICLE

Communication symplastowa: terminology, fluorochromes and embryogenesis of Arabidopsis thaliana

The role of communication symplastowej as part of an information exchange system between the cells of the body plant during its growth and development has been described as an example embriogenezyArabidopsis thaliana. Studies in recent years have demonstrated fact that one of the mechanisms of regulation of developmental processes are changes in the permeability of plasmodesmata between the cells of the embryo.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki