FIND ARTICLE

LIGHT REGULATION OF FLOWERING

Flowering is a complex physiological process which depends on many internal and external factors. Transition from vegetative to generative stage in Arabidopsis thaliana is controlled by several developmental pathways. Among them are: giberellin, autonomous, vernalization, light quality and pho- toperiod pathways. In most of plants flowering depends on light and temperature. Light quality pathway is connected with the shade-avoidance syndrome. Acceleration of flowering during shade-avoidance syn- drome is controlled by three major molecules: phytochrome B, PFT1 protein and FT gene.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki