FIND ARTICLE

PERSPECTIVES OF APPLICATION OF IMMUNOTHERAPY IN NEUROBLASTOMA TREATMENT

Neuroblastoma is the most common extracranial tumour of childhood. Despite of the applica- tion of intensive treatment regiments, the majority of high-risk patients are eventually relapsing. This stresses the need for new therapeutical approaches to eradicate residual tumour cells, which might impro- ve the survival of the high-risk group neuroblastoma patients. Immunotherapy of neuroblastoma is one of the currently developed strategies. In this publication recent data on application of immunotherapy in neuroblastoma treatment have been reviewed.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki