FIND ARTICLE

The role of stellate cells (perisinusoidalnych) in the regulation of liver function. II. Interaction with other cells in the development of liver fibrosis.

Hepatic stellate cells play a key role in the development of liver fibrosis that is characterized by a quantitative and qualitative changes in the composition and distribution of the extracellular matrix . Under the influence of the compounds released from damaged hepatocytes and Kupffer cells Browicz - , platelets , white blood cells and endothelial cells , there is a transition ( activation ) stellate cells quiescent cells myofibroblast phenotype .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki