FIND ARTICLE

HETEROCHROMATIN AND „HETEROCHROMATINIZATION”

Heterochromatin fraction called „constitutive” and euchromatin differ in respect of DNA types (tandem repeats vs coding/unique sequences) and in epigenetic modifications, i.e. in methylation of DNA, H3 and H4 histones and in acetylation of the latter two. These modifications result in permanent heterochromatin condensation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki