FIND ARTICLE

HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1): STRUCTURE, REGULATION OF EXPRESSION, FUNCTION AND THE ROLE IN TUMOR PROGRESSION

One of the major components of the cellular response to oxygen deprivation is a heterodime- ric transcription factor - hypoxia inducible factor-1 (HIF-1). HIF-1 is constitutively produced and de- graded by the ubiquitin-proteasome system under normoxic conditions but becomes stabilized and transcriptionally active under hypoxic conditions. Hypoxia is one of the typical features of growing tumor and enhanced activity of HIF-1 observed in several different malignancies, is one of the most important factors responsible for activating pathways leading to tumor angiogenesis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki