FIND ARTICLE

ANTIOVARIAN AUTOANTIBODIES – IMMUNOLOGICAL ASPECT OF INFERTILITY

Human ovarian cyclic function is a complex process. Ovarian failure can lead to a loss of not only female hormonal function, which depends on cyclic changes of gonadotropin levels, but to the absence of oocytes. Whereas there are numerous factors associated with ovarian dysfunction and de- creased female fertility, the autoimmune mechanisms have been put forward by several investigators. In ovarian pathology, such as idiopathic infertility, premature ovarian failure and polycystic ovarian syndrome, immunological etiology has been suggested.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki