FIND ARTICLE

Participation in the outer membrane channels mitochondrial physiology

Ion channel is the basic solution in the exchange of molecules through the outer mitochondrial membrane. It plays a vital role in the transport of metabolites and protein import. The article discusses the basic properties of the outer membrane channels and their participation in the physiology of mitochondria. The existence of a number of factors governing the functional state of the outer membrane channel indicates that the molecular weight is only one of the factors influencing the passage of molecules through the membrane.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki