FIND ARTICLE

The role of stellate cells (perisinusoidalnych) in the regulation of liver function. I. Morphology and properties of stellate cells in situ and in cell culture.

Hepatic stellate cells (synonyms : lipocytes , perisinusoidalne liver cells , the cells accumulate lipids, Ito cells ) are located in the perisinusoidal space ( of Disse ) , and their basic morphological feature is the presence of numerous lipid vacuoles ( covering approximately 20% of the cell volume ) and long spike entangling often hepatic sinus wall . Under normal conditions , stellate cells comprise 70-80 % of the vitamin A in the body plays a key role in the metabolism of the compound.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki