FIND ARTICLE

Optimization of obtaining hematopoietic cells from heparinized donor organs (HDN)

An important source of vascularized organs and tissues for transplantation are heparinized donor organs ( HDN ) . The constantly growing number of downloads organ and the potential ease with which you can obtain from HDN marrow cells necessitated the need to develop effective methods for retrieving and securing them KKM , in terms of their use for transplantation . Up to now, the method of collecting bone marrow from organ donors who did not receive anticoagulant before harvesting bone marrow , were time-consuming, technically complicated and what that entails expensive.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki