FIND ARTICLE

Auxin receptors

Auxin plant hormones regulate a number of different processes involved in the growth and development of plants. In response to auxin are rapid changes occurring at the level of the cell membrane and changes in gene expression . Understanding the molecular principles of operation of auxin is essential to identify the hormone receptor . The variety of physiological processes regulated by auxin indicates the possibility of the operation of several independent mechanisms of auxin perception .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki