FIND ARTICLE

Professor Miroslaw Mossakowski neuroscientist - Intuition and Vision - Memory

This article is devoted to the scientific achievements of Professor Miroslaw Mossakowski, who died a year ago an eminent neuroscientist-neuropathologist, a longtime director of the Centre for Experimental and Clinical Medicine, Polish Academy of Sciences, from 1998 until the death of the President of the Polish Academy of Sciences.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki