FIND ARTICLE

Score human stem cells participate in the regeneration of skeletal muscle? mouse model study

SCID mice ability to accept grafts ksengenicznch, allows the study of human stem cells share tissue regeneration. Regeneration of skeletal muscle is a good model for the study of stem cell involvement in the process. Regeneration of skeletal muscles depends on the presence of satellite cells (muscle precursor cells). Apart from them can participate in the regeneration of stem cells from other tissues. The aim of the project is to investigate what might be involved in the regeneration of stem cells in a xenograft system.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki