FIND ARTICLE

NOBEL PRIZE 2006 FOR FUNDAMENTAL DISCOVERIES IN THE REGULATION OF EUKARYOTIC GENE EXPRESSION

The 2006 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to two American scientists – Andrew Fire and Craig Mello for the fundamental discoveries in gene expression regulation in eukaryotes. They have shown that the presence of double-stranded RNA in the cell induces specific gene silencing. This pheno- menon was called RNA interference – RNAi. Double-stranded RNA is digested in the cell to short effector RNAs, called siRNAs, which are directly responsible for the selective degradation of target mRNA. The process takes place in the cytoplasm.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki