FIND ARTICLE

BIOLOGICAL ROLE OF microRNA (miRNA) NEW DATA

MicroRNA (miRNA) is a group of small, 2123-nucleotide-long, non-encoding RNA particles, which in the mature form regulate gene expression at the post-transcription level. Presently, over 3000 miRNAs are known, described in vertebrates and insects, but also in plants, fungi, unicellular organism and viruses. In the human genome, so far over 470 miRNAs have been discovered, although it is assumed that there are about 1000.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki