FIND ARTICLE

GENETIC AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MICROSPOROGENESIS IN ANGIOSPERMS

Meiosis is a process which have a great weight for development and continuity of life on Earth. In a great majority of organisms the cells which are made during meiosis are directly involved in sex reproduction processes. High development of molecular biology techniques makes possible an identifica- tion of numerous genes involved in meiotic division. Model organisms in these research in the first place are yeasts and Caenorhabditis elegans. The last years bring also many informations about genetic and molecular regulation of meiosis in plants, mainly in Arabidopsis thaliana.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki